Vikten av digital säkerhet på arbetsplatsen

Molnbaserade infrastrukturer, hemarbete och digitala identiferingstjänster är bara några av de element som gör moderna verksamheter sårbara för cyberbrott. Den organiserade cyberbrottsligheten växer explosionsartat i världen, och särskilt sårbara är företagen. Därför blir det också allt mer nödvändigt att arbetsplatser implementerar åtgärder för att stärka den digitala säkerheten. 

 

Numera är det inte uteslutande den IT-ansvarige på arbetsplatsen som bär ansvaret för att skydda företaget mot cyberattacker. Eftersom cyberbrottslingar blir skickligare för varje dag som går måste mer resurser fördelas för att garantera en stark IT-säkerhet på arbetsplatsen.

 

I den här artikeln går vi igenom varför det är så oerhört viktigt för både små och stora företag att ha en stark digital säkerhet.

Främjar en mer effektiv arbetsmiljö

Vare sig du har ett litet företag med ett fåtal anställda eller en stor verksamhet med hundratals medarbetare är det viktigt att arbetsmiljön främjar effektivitet. Det är omöjligt för medarbetare att vara effektiva om företaget inte tillämpat ett starkt säkerhetssystem. Det beror bland annat på att företaget då kan komma att kräva av medarbetarna att hjälpa till vid ett eventuellt dataintrång

 

Skulle det spridas mejl till era kunder med felaktig information kan en underbemannad IT-avdelning få som konsekvens att andra medarbetare behöver kliva in och hjälpa till med arbetsuppgifter som inte står i deras kontrakt. 

 

Dessutom kommer ett dåligt säkerhetssystem så småningom resultera i att de som faktiskt jobbar med IT-relaterade frågor på arbetsplatsen blir överbelastade. Om chefen inte väljer att investera i ett bättre säkerhetssystem på grund av ren och skär snålhet är det alltså IT-avdelningen som får ta smällen.

Minskar risken för olaga intrång

Som nämnt ökar risken för olaga intrång på moderna arbetsplatser i och med molnbaserade infrastrukter, hemarbete och digitala identifieringstjänster. Trots att digitaliseringsprocessen naturligtvis har ett flertal fördelar kommer det också med sina baksidor. Ju mer digitala ni är, desto större är risken också för att cyberbrottslingar riktar in sig på er!

 

Ett bra och avancerat säkerhetssystem som upptäcker cyberbrottslingar innan de slår till kan därför göra stor skillnad för företaget. Då minskar ni risken för informationsläckor och att sekretessbelagd data sprids. Att städa undan efter cyberattacker kan kosta skjortan – både i form av kapital och rykte. 

Snabbt återställa av eventuella skador

Bara för att ni investerat i alla möjliga virusskydd och brandväggar betyder det inte att ni är helt immuna mot cyberattacker, även om ni givetvis har ett väldigt starkt skydd. Men ett starkt säkerhetssystem gör mycket mer än att bara förebygga riskerna.

 

Skulle en olycka inträffa kommer nämligen ett bra säkerhetssystem att åtgärda eventuella skador innan konsekvenserna börjar visa sig. Genom att kunna återställa skador kan medarbetare och chefer därmed känna sig betydligt tryggare.

Ökad tilltro hos kunder

Sist men inte minst är det viktigt att kunderna känner sig trygga med det företag de väljer att samarbeta med. Nu mer än någonsin förr är detta otroligt viktigt eftersom vi förvarar allt mer privata saker på nätet. 

 

För att skapa den nära relation som i princip alla företag drömmer om att ha med sina kunder är det därför viktigt att fokusera på den digitala säkerheten. Då kan kunderna känna sig trygga med dina produkter eller tjänster och ditt varumärke förstärkas.